Kotor

Krenete li automobilom prema Kotoru duljim putem, dakle duž Bokokotorskog zaljeva moći ćete uživati u prekrasnom pejzažu u kojem se planine doslovno spuštaju do mora. Duž svoga puta proći ćete i kroz mala primorska mjesta, poput Risna i Perasta ispred kojega ćete moći vidjeti otočić-crkvicu Gospu od Škrpjela. Poželite li do Kotora stići brže onda se trebate ukrcati na trajekt – Kamenari Lepetani.

Kotor je najveći grad u u Bokokotorskom zaljevu - koji je jedan od najdubljih i najdužih zaljeva na Jadranu. Kotor se smjestio između mora, rijeke Škurde i brda sveti Ivan (260 m), na čijem se vrhu nalazi tvrđava San Giovanni. Stari grad opasan je bedemima, koji se pružaju oko brda sv. Ivan, duljine oko od 4,5 km. Debljina zidina negdje je i do 15 m, a visina mjestimično i 20 m.

Po svojoj fizionomiji to je tipičan mediteranski gradić – uske uličice, manji i veći trgovi, luka. U grad se može ući kroz troja vrata: Vrata na rijeku, Vrata od Gurdića i Vrata na more.

Trg od oružja najveći je trg i nalazi se odmah kod glavnih vrata (Vrata na more). Na njemu se nalazi renesansna Kneževa palača, a do nje je zgrada u kojoj je početkom 19. st bilo jedno od najstarijih kazališta u okruženju i barokni gradski toranj sa satom iz 17. st. Veoma je lijep i trg na kojem se nalazi renesansno-barokna palača Pima. Na trgu ispred katedrale nalazi se Istorijski arhiv u kojemu je najstariji sačuvani dokument iz daleke 1326. godine.

Kotor je grad bogate i zanimljive povijesti. Grad je uvijek bio važno prometno i pomorsko čvorište, s vlastitom trgovačkom mornaricom. Pomorski muzej nalazi se u palači Grgurina. Muzej posjeduje bogatu zbirku starog oružja, narodnih nošnji, maketa i slika bokeljskih brodova i jedrenjaka i sl. i vjerno dočarava višestoljetnu pomorsku tradiciju ovoga kraja. U gradu djeluje i Bokeljska mornarica - nekad zadruga pomoraca (sa svojim statutom iz 1463. godine), a danas kulturna udruga koja nastoji očuvati pomorsku tradiciju ovoga kraja.

U gradu se nalaze brojne crkve (čak 17!), katedrala, građevine iz doba renesanse, baroka te ostali vrijedni arhitektonski spomenici. Zaštitnici Kotora su sv. Tripun i Blažena Ozana Kotorska.

Najmonumentalnija građevina je katedrala sv. Tripuna, sagrađena 1166. godine. Također, veoma su značajne i crkva sv. Marije (Blažene Ozane), crkva sv. Luke iz 1195. godine, crkva sv. Pavla iz 1266. godine te crkva sv. Klare s franjevačkim samostanom. U tom samostanu nalazi se biblioteka od oko 20.000 knjiga i 50 inkunabula - knjiga tiskanih do 1500. godine.

Znamenite palače u gradu su palača Buća (XIV. st.), palača Drago (XV. st.), palača Pima (XVI. st.), palača Vrakjen (XVIII. st.) i palača Grubonja (XVII. st.), na kojoj se nalazi grb stare kotorske apoteke, utemeljene prije 1326. godine.

 

Kotor je grad koji se zbog svog kulturnog naslijeđa nalazi na UNESCO-voj listi svjetske i kulturne baštine. U Kotoru se, kao i u Dubrovniku, u veljači organizira zimski karneval, a ljeti grad vrvi događanjima: festival Moffem (Montenegro Filmski Festival Mediterana), zatim Bokeljska noć, Internacionalna smotra mode, Don Brankovi dani muzike, Kotorski festival pozorišta za djecu…

Ponad Kotora uzdiže se planina Lovćen, koji je proglašen nacionalni parkom 1952. godine. Na Lovćenu, u netaknutoj prirodi i čudesnom pejzažu, podignut je mauzolej Petru Petroviću Njegošu (1830. – 1851.), koji je bio crnogorski vladika i književnik - autor čuvenog ''Gorskog vijenca''. Mauzolej je djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, a izgrađen je 70-ih godina prošloga stoljeća.