Cavtat

Cavtat je maleni  gradić koji se nalazi u općini Konavle, 50 km južno od Slanoga, podno jadranske magistrale i u blizini zračne luke Ćilipi. Cavtat se smjestio u prekrasnoj uvali koju zatvaraju poluotoci Rat i Sustjepan. Cavtat je još u Antici bio važna rimska kolonija - Epidaurus.

Poželite li posjetiti ovaj gradić - svakako posjetite rodnu kuću - muzej glasovitog hrvatskog slikara, predstavnika moderne, Vlaha Bukovca (Cavtat, 1855. - Prag, 1922.), zatim zbirku Baltazara Bogišića i pinakoteku crkve sv. Nikole. Osim toga, možete se popeti na groblje sv. Roka, odakle puca prekrasan pogled na pučinu, a na kojem se nalazi mauzolej obitelji Račić - rad također glasovitog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića (Vrpolje, Slavonija, 1883. - South Bend Indiana, SAD, 1964.). Možete posjetiti i neko od događanja Cavtatskog kulturnog ljeta - kulturne manifestacije koja se održava od kraja lipnja do rujna, ili jednostavno uživati u šetnji cavtatskom rivom.
U području Konavala još možete obići: Sokol-grad ili Sokol-kulu u mjestu Dunave. To je utvrda koja je pripadala bosanskim velikašima i koja se spominje u pisanim dokumentima od 1391. godine (iako je postojala i ranije), a obnovljena je 2013. godine i otvorena za posjet. S kule možete uživati u pogledu na Konavosko polje i okolni pejzaž. Možete posjetiti i franjevački samostan i crkvu sv. Vlaha u Pridvorju, koja je poznato hodočasničko svetište, zatim Zavičajni muzej Konavala u Ćilipima te mlinice i stupe na rijeci Ljutoj.